Prepress

Prepress (studio DTP oraz naświetlanie form kopiowych i form drukowych):

 • skopiowanie do komputera materiałów tekstowych i graficznych z zewnątrz (wymienne nośniki danych, sieć komputerowa, internet)
 • przepisanie tekstu na komputerze
 • wprowadzenie tekstu do komputera z zeskanowanych materiałów za pomocą oprogramowania do rozpoznawania pisma (OCR - ang. optical character recognition)
 • zeskanowanie zdjęć, wydruków (także innych płaskich materiałów)
 • wprowadzenie do komputera obrazów z cyfrowych aparatów fotograficznych i pojedynczych klatek video
 • opracowanie wszystkich tych elementów graficznych (retusz, poprawienie kolorów, jasności i kontrastu, kadrowanie, skalowanie, zapisanie w odpowiednim formacie i rozdzielczości, nadanie odpowiedniego profilu koloru, ewentualnie zrobienie fotomontaży i nadanie ścieżek wycinających)
 • wykonanie od podstaw elementów graficznych w programie komputerowym (ilustracje, loga, znaki firmowe, tła, cienie, ozdobne napisy, kody paskowe)
 • stworzenie szablonów gotowej publikacji
 • właściwe wykonanie poszczególnych stron (ułożenie na nich w odpowiednich miejscach tekstu i grafiki)
 • naniesienie korekt i zmian klienta
 • naniesienie znaków dla drukarza
 • wykonanie wydruków kontrolnych
 • drukowanie do PostScriptu (czyli do pliku postscriptowego)
 • sprawdzenie poprawności danych w pliku postscriptowym
 • ripowanie (ostatni etap obróbki komputerowej polegający na stworzeniu z pliku postscriptowego obrazu rastra drukarskiego oddzielnie dla każdego koloru farby drukarskiej)
 • naświetlenie z pliku postscriptowego klisz dla drukarni z pojedynczych stron publikacji lub wykonanie impozycji czyli naświetlenie wspólnych klisz dla całego arkusza drukarskiego
 • wykonanie z klisz wyciągów barwnych (próba koloru), czyli wzorcowych, wiernych kolorystycznie odbitek stron publikacji (np. Cromalin, Matchprint, Ozasol) lub też wykonanie tych wyciągów w postaci kolorowych wydruków na specjalistycznych drukarkach (np. Iris, Rainbow), montaż klisz z pojedynczych stron na wspólnym arkuszu folii montażowej, odbitki kontrolne ze zmontowanych klisz (ozalid), naświetlenie z klisz form drukowych (tzw. blachy) lub też zamiast etapu "kliszowego" naświetlenie blach bezpośrednio z plików postscriptowych. Metoda naświetlania bezpośredniego nazywana jest CtP.