Jak przygotować dla nas pracę?

Na co zwrócić uwagę?

Format pliku

 • PDF 1.3 (Acrobat 4.0) lub PostScript (.ps).
 • Pliki powinny być przygotowanie na platformę PC.
 • Do przygotowywania plików PDF prosimy o używanie sterowników drukarki postscriptowej.
 • Pliki kompozytowe bądź separowane.
 • Cała publikacja może być w jednym, bądź w kilku plikach.
 • W obrębie jednej publikacji bądź serii nie należy łączyć plików kompozytowych i separowanych.
 • Obiekty w PDF-ie nie mogą zawierać przezroczystości.
 • Teksty należy zamienić na krzywe lub dołączyć czcionki do plik PDF / PS.
 • Jeżeli publikacja zawiera puste strony (vacat), strony te powinny pojawić się w przygotowanym dla nas pliku (include blank pages). Jeżeli nie ma takiej możliwości, prosimy o czytelną informację gdzie takie strony występują.

Nazwa pliku

W nazwie pliku powinny się znaleźć następujące informacje:

 • zakres stron (strony należy numerować dodając w razie potrzeby zera, aby otrzymać logiczny porządek 001-012_podrecznik... NIE: 1-12_podrecznik...)
 • tytuł pracy
 • rodzaj materiału (np. okładka, przedstrony, itp.)
 • zalecane jest umieszczanie również nazwy klienta (wydawcy)
 • w przypadku dosyłania poprawek konieczne jest umieszczenie wersji pliku (005_PodrecznikMatematyka_klient_ver2)
 • nie należy przesyłać poprawek pod tą samą nazwą
 • jeżeli publikacja zawiera kilka części, które mają osobną paginację to pliki powinny mieć jedną wspólną.

Spady, wymiary

 • Należy ustawić spad 3mm z każdej strony - wymiary dokumentu powiększyć o 6mm.
 • Przy oprawie zeszytowej należy ustawić spad 5 mm.
 • Cała publikacja powinna posiadać jednakowe ustawienia strony.
 • Najkorzystniej, jeżeli strona publikacji jest wycentrowana na stronie zadruku.
 • Zaleca się wstawianie znaczników formatu.
 • Istotne elementy publikacji (loga, teksty, adresy, numery) nie powinny znajdować się bliżej niż 2-5 mm od docelowego brzegu publikacji (linii cięcia).

Kolory, rozdzielczości, wykrojniki

 • Wszystkie elementy w pliku (grafika, bitmapy, teksty) powinny być w przestrzeni barw CMYK,
  za wyjątkiem prac drukowanych przy użyciu kolorów Pantone.
 • Należy pamiętać o ustawieniu nadruku koloru czarnego (black overprint).
 • Maska lakieru punktowego powinna być przesłana jako osobna strona w kolorze czarnym.
 • Bitmapy w pliku powinny być w rozdzielczości powyżej 280dpi.
  Grafika kreską i tekst jako bitmapa - powyżej 800dpi.
 • Nasza standardowa liniatura naświetlania to 175lpi (linii na cal).
 • Przy pracach typu teczki prosimy o dostawienie wszelkich punktur, lini cieca, itp.
 • Wykrojnik należy przygotować jako oddzielny kolor.

Przygotowanie okładki do oprawy klejonej

 • Jeżeli szerokość grzbietu jest z góry znana lub została ustalona na postawie makiety prosimy o przygotowanie 1. i 4. okładki (okładki zewnętrzne) oraz grzbietu wspólnie.
 • Podobnie powinny być przygotowane 2. i 3. okładka z uwzględnieniem miejsca pod grzbiet (białe pole do przyklejenia bloku ksiązki / publikacji).
 • Okładki zewnętrzne i wewnętrzne powinny być przygotowane na arkuszu tej samej wielkości i wycentrowane.

Makieta, wydruki próbne

 • W cenie usługi znajduje się wykonanie kolorowej makiety poglądowej.
 • Na życzenie klienta wykonujemy również kolorowe wydruki proof, będące jednocześnie wzorem do druku.

W innym formacie? Nietypowe zlecenie? Dodatkowe pytania?

Jak przesłać?

E-mail

Nieduże prace (do 10 MB) można przesłać mailem na adres ctp@drukpol.waw.pl.

Serwer FTP

Oddajemy do Państwa dyspozycji także serwer FTP (ftp.drukpol.waw.pl), na który można wysyłać prace do druku.

Aby zalogować się na serwerze FTP trzeba posiadać na nim konto. W celu założenia konta prosimy o wysłanie e-maila na adres ftp@drukpol.waw.pl i podanie nazwy firmy (ewentualnie imienia i nazwiska). Nasz pracownik założy konto i odeśle do Państwa nadany login i hasło, umożliwiające zalogowanie się na serwerze i wysłanie pracy.

Na serwer FTP można dostać się używając dowolnego Klienta FTP (np. FileZilla ), podając nazwę hosta ftp.drukpol.waw.pl oraz login i hasło uzyskane od naszego pracownika.

Na płycie CD/DVD

Większe prace najlepiej przesłać na płycie CD (przygotowane dla platformy PC) lub DVD na adres: ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

Przechowywanie

Materiały oryginalne przekazane przez Klientów są przechowywane 14 dni od daty zakończenia produkcji (lub dłużej na życzenie).
Praca w postaci elektronicznej jest przechowywana przez 1000 dni od daty zakończenia produkcji (lub dłużej na życzenie).